Ressurser og lenker / Resources and links

Prinsdal Skytebane / Local reports (in Norwegian)

Rapport fra Biofokus Anders Thylen
Rapport Miljøsanering fra AsplanViak

Grønne tiltak mot støy / Environmental measures to reduce noise

Brosjyre om grønne vegger/tak for å redusere støy (på engelsk)